Prijava

Posodobitve kotlov

Vgradnja hranilnika toplote


Evropska norma EN 303-5 in Uredba RS o emisiji snovi v zrak zahtevajo za male kurilne naprave, ki uporabljajo naravni les v obliki trdega goriva z ročnim nalaganjem, vodni toplotni zbiralnik -hranilnik toplote s prostornino najmanj 12 litrov na liter polnilnega prostora za gorivo. Vodni zbiralnik mora imeti tudi prostornino najmanj 55 l na kW nazivne moči kotla.

Hranilnik toplote se vgradi v sistem med kotlom in ogrevalnim sistemom. Osnovni krogotok povezuje kotel s hranilnikom toplote in deluje neodvisno od porabnikov toplote.Toplotna energija, ki se v času delovanja kotla ne porabi za ogrevanje, se shranjuje v zbiralniku toplote in se porabi kasneje, ko je v kotlu gorenje že prenehalo.

 

 

Prednosti:

- poveča se toplotni izkoristek kotla
- poveča se kvaliteta zgorevanja
- zmajšajo se emisije snovi v dimnih plinih
- zmanjša se poraba goriva
- poveča se varnost obratovanja
- podajša se življenska doba kotla
- omogočena je izvedba regulacije ogrevanja objekta

Hranilnik-1
 - omogočena je dodatno izvedbo
   HIBRIDNEGA energetskega
   sistema HES s toplotno ćrpalko

Integracija hranilnika za kotle manjših moči   - prospekt

- omogočena je izvedbo
  BIOSOLRNEGA energetskega
  sistema BES z sončnimi kolektorji
Hranilnik-2

Hranilniki za kotle večjih moči    - prospekt

PREDELAVA NA PELETE

Kotli Viadrus U 22 in VHU 26, ki obratujejo na lesno kosovno gorivo z ročnim polnjenjem, ne ustrezajo normi EN 303-5 iz leta 2012. Prav tako ne dosegajo zahtev v RS izdani uredbi o dovoljenih izpustih snovi v zrak iz malih kurilnih naprav.


Vsak obstoječi kotel Viadrus, izdelan po leto 2006, ki uporablja kosovno lesno gorivo, se lahko predela v kotel Etiks Biomatik VHU 25..P. Pred posegom je najprej je potrebna prostorska uskladitev; potreben je prostor za postavitev silosa pelet in prostor cca 350 mm za odpiranje vrat gorilnika na desni strani kotla. Predelava se opravi na instaliranemu dobro očiščenem kotlu v kotlovnici uporabnika in traja običajno en dan.

 

V sklopu predelave priporočamo postavitev integracije hranilnik toplote/silos pelet. S hranilnikom toplote dosegamo: manjše število vklopov, daljšo življensko dobo gorilnika in kotla, boljši toplotni izkoristek, manšo porabo goriva in manjše emisije snovi v dimnih plinih.

 

Predelavana-pelete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospekt: predelave na pelete

Solarno ogrevanje objektov
BES - Biosolani Energetski sistem

Sistem temelji na dveh virih toplote: energija pridobljena preko sončnih kolektorjev in energija iz kotla
na lesno biomaso. Oba toplotna vira napajata dobro izoliran hranilnik toplote, ki služi kot
osnova hišnega ogrevalnega sistema. Solarni vir je aktiven v času, ko je na razpolago sončna energija.

 

 

Opremo biosolarnega sistema sestavlja:
- Solarni kolektorji; število se določi glede na velikost bojlerja oziroma hranilnika toplote
- Kotel na lesno biomaso z račnim ali mehanskim nakladanjem
- Hranilnik toplote ustrezne velikosti (cca 130 l hranilnika za en kolektor površine 1,8 m2 )
- Cevne povezave solarnega in toplovodnega sistema
- Regulacijska oprema

 

Solarni-sistem

 

Prospekt - Biosolarne energetski sistem

Toplotna črpalka v kombinacji s kotlom na biomaso
HES - Hibridni Energetski Sistem


Sistem temelji na dveh virih toplote: električna energija preko toplotne črpalke in energija iz kotla na
lesno biomaso. Oba toplotna vira napajata dobro izoliran hranilnik toplote velikosti 560 l, ki služi kot
osnova hišnega ogrevalnega sistema. Preklop ustreznega vira se izvede avtomatsko pri določeni
zunanji temperaturi. Pri nižjih temperaturah deluje kotel na lesno biomaso, pri višjih zunanjih
temperaturah pa toplotna črpalka. Preklopna temperatura je nastavljiva.

 

Potreba oprema je:

ZE - Zunanja enota toplotne črpalke zrak/voda toplotne moči do 10 kW
NE - Notranja enota toplotne črpalke z izmenjevalcem in obtočno črpalko
HT- Hranilnik toplote 560 l, toplotno izoliran , prirejen za montažo nad obstoječim kotlom za lesno biomaso
       Freonske in toplovodne cevne povezave
       Elekro omarica z regulacijsko opremo in avtomatski preklop ogrevalnega vira

Toplotne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospekt - Hibridni energetski sistem


Kontakt

1100150
Danes
Ta teden
Ta mesec
Skupaj
444
1442
7474
1100150

Dostop z tablico

Tablica

Menu